Съвременният международен златен стандарт при терапия на пациенти с лимфен оток

Какво е лимфедем - причини и стадиии

Пациентите с онкологично заболяване може да намират лимфедемът за много по - тежко състояние от отстраняването на гърдата, защото прикриването на физиологична промяна и загуба на функцията на засегнатия крайник е по-трудно, а това съответно води до влошаване качеството на живот на пациента.
Лимфедемът е последствие от нарушаване в нормалното функциониране на лимфната система, при което настъпва натрупване на богата на протеини лимфна течност в тъканите като състоянието постепенно прогресира до образуване на фибрози ( сраствания ), нарастване обема на засегнатия крайник, ограничена подвижност и сетивност, инвалидизиране. Това е симптом на дълбоко настъпили смущения, а не диагноза. Уврежданията, причинени на лимфната система по време на лечението на онкологично заболяване, не могат да бъдат излекувани и никой не може да прогнозира дали и кога при вас ще настъпи лимфен оток и как ще засегне тялото ви!

Според причините за възникване, лимфедемът се определя като:

- Първичен
- възниква в резултат на вродени аномалии на лимфните съдове

- Вторичен
- възниква в резултат на увреждане на нормални лимфни съдове

* основни причини за възникването на вторичен лимфедем:

   
     постоперативен и посттравматичен -  в резултат на травма или хирургична намеса
   
     постинфекциозен - в резултат на прекарано инфекциозно заболяване
   
     пострадиоген - след проведено Лъчелечение
   
     паретичен - в резултат на липсата на движение

Най-честата причина за възникване на вторичен лимфедем в САЩ и Западна Европа е вследствие на операция на онкологично заболяване. При около 15-20 % от жените, оперирани от рак на гърдата, настъпва лимфедем на ръката от страната на оперираната гърда през първите 2 години след операцията, понякога и по-късно. При жените, оперирани от онкологично заболяване на половите органи, честотата е около 25%.

Лимфедемът протича в 4 стадия:

0
- няма видим оток, но поради нарушения в структурите на лимфната система, има опастност да настъпи лимфедем

1
- видим оток, който изчезва напълно при покой и повдигане на крайника; отокът е мек и при натиск остава трапчинка

2
- постоянен оток, който не изчезва при покой и повдигане на крайника; отокът е твърд и при натиск не остава трапчинка, фиброзиране на протеините в лимфната течност

3
- твърд оток, който деформира крайникът; тежки изменения по кожата; фибросклерози; ограничения в двигателните функции на крайника; понижен имунитет

Усложнения при лимфедем:

  - хиперкератоза и пахидермия

  - бактериални и гъбични инфекции

  - папиломатоза по кожата
 
  - лимфни фистули


Решаващо за терапията при лимфедем е своевременното вземане на мерки, за да се предотвратят усложнения.
Уебсайт в alle.bg